میبینی؟؟؟

باد از لابه لای برگ درخت حیاط مان میگذرد و برگ ها را از خواب بیدار میکند ...... اشک از گونه هایم سرازیر میشود....آب از میان سبزه ما میگذرد .... میبینی؟؟

حتی با کوچکترین اتفاقی مانند گذر باد از میان برگ ها..... پیاد روی آب در میان سبزه ها ...... نمایان میشوی برایم....

 


♥ یکشنبه بیست و نهم تیر 1393 ساعت 11:47 توسط باقالی

برای تو....

امروز را برای تو...برای سلامتی و شور و شعف توو.... روزه گرفتم......

نمیدانی چه لذتی دارد تشنگی و گرسنگی برای تو......


♥ یکشنبه بیست و نهم تیر 1393 ساعت 11:40 توسط باقالی

خواهم زیست....

اگر عشقت وادارم کند از خدا دست بردارم تسلیم خواهم شد و بقیه عمرم را در دورخ خواهم زیست!!!


♥ دوشنبه شانزدهم تیر 1393 ساعت 11:58 توسط باقالی

چه نیاز است؟؟؟!!!

تا تو هستی چه نیاز پرستش خداوند؟؟؟!!!

 


♥ دوشنبه شانزدهم تیر 1393 ساعت 11:49 توسط باقالی

من از دیار زلیخآ آمده ام....

من از دیار زلیخا میآیم

منم مانند زلیخا آنقدر عشقت را در همه جا جار می زنم تا خدآ هم کم بیآورد


♥ دوشنبه شانزدهم تیر 1393 ساعت 11:33 توسط باقالی

سرد

تابستانم سرد است ......و زمستانم از ان هم سردتر.....


♥ سه شنبه دهم تیر 1393 ساعت 14:48 توسط باقالی

چراا؟؟!

چرا جواب سلامو نمیدی؟؟فکر میکنی چیزی ازت کم میشه؟؟؟چرا به من اهمیت نمیدی؟؟فقط به خاطره اینکه خوشگلتر ازمن هم هست؟؟چرا فکر میکنی سیس من به سیست نمیخوره؟؟فقط به خاطره اینکه حرف های من با حرفای تو فرق داره؟؟؟


♥ شنبه سی و یکم خرداد 1393 ساعت 13:55 توسط باقالی

خیلی....

خیلی سخته همه بفهمن حالت خرابه اما اون نفهمه.......


♥ شنبه سی و یکم خرداد 1393 ساعت 13:53 توسط باقالی

هییی

چقدر بده.....همه توجمع بفهمن......حالت خرابه......اما اون نفهمه....

♥ شنبه سی و یکم خرداد 1393 ساعت 13:29 توسط باقالی

هرویین

نمیدانی توکه داری اینو میخونی درکم میکنی یا نه؟؟!!!

اما نمی توانم فراموشش کنم

نمی توانم عاشقش نباشم

نم توانم عشق را جایگزین نفرت کنم

نمیتوانم .....توانش را ندارم

مانند مواد برایم بود

مانند هرویین بود برایم

بی او خمارم

خمار تنهایی ودلتنگی

هر وقت بود نعشه بودم

اما حالا که نیست

چه کنم؟؟

هرویین منی تو.......

دلم برات تنگ شده ........

تقدیم به

مخاطبی که همیشه خاص بوده حالا میخواد باشه میخواد نباشه♥ دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1393 ساعت 15:41 توسط باقالی